slowacki slowacki / / slowacki

Pred sadzbou sadeníc je potrebné vybrať vhodné miesto na sadenie a zaplánovať rozmiestnenie sadeníc. V prípade, že sadíme niekoľko odrôd v rôznych miestach záhrady, je potrebné vybrať vhodné miesto, vzhľadom na čas ich dozrievania a odpornosť voči mrazu. Najlepšie miesta v záhrade, napr. pri stenách budov by mali byť určené pre odrody, ktoré sú menej odolné voči mrazu, pre tie, ktoré neskôr dozrievajú. Sadenice so skorším a stredným obdobím dozrievania sa musia uspokojiť s trochu horším miestom na sadenie. Je dôležité, aby boli sadenice celý deň vystavené slnečnému žiareniu. Vinič je teplomilná rastlina a ak chceme, aby sa nám urodilo sladké ovocie a mali sme víno dobrej kvality, je potrebné dobre vybrať miesto sadenia. Najvhodnejšie sú svahy s jemným nachýleným na juh alebo juho-západ. Eventuálny tieň je prípustný v ranných alebo neskorých popoludňajších hodinách.